Medallons del Park Güell

Decoració amb trencadís. 1907-1914

Park Güell

Barcelona


 

 

A la part alta de Barcelona, prop del turó del Carmel, Eusebi Güell encarregà a Gaudí la construcció d'una ciutat jardí. Construït entre 1900 i 1914, el projecte s'abandonà sense èxit. S'enllestí els carrers i espais públics, però no es van construir les cases previstes. Des del 1926 és un parc públic.

Gaudí es rodejà de col·laboradors per fer aquest projecte i, entre ells, de Jujol. Ell s'encarregà de bona part de la decoració en trencadís, tant del banc de la plaça de la Natura, com dels plafons de la sala hipòstila.

En aquesta intervenció Jujol mostra la seva inclinació al reciclatge, ja que moltes de les peces ceràmiques són rebuigs de fornada i, en molts casos, són proves de color del ceramista. Segons Joan Matamala (1893-1977), escultor i principal ajudant de Jujol al Parc Güell, «els treballadors de l'obra li portaven restes de materials que recollien en solars i torrents quan es dirigien cap a la feina». Però també veiem la seva vessant més colorista amb composicions de tendència abstracta.