El modernisme a Tarragona

 

El modernisme a Tarragona

Josep Maria Buqueras Bachs 

Selva editorial. Tarragona. 2015. 

 

El Modernisme va ser un moviment de renovació que va arrelar al país coincidint amb la Renaixença catalana, l’esperit postromàntic, i la prosperitat social i econòmica que va liderar —i alhora exhibir— la burgesia. Artísticament, aquest moviment o estil va connectar amb els corrents europeus de l’Art Nouveau francès, el Jundstil alemany i nòrdic, el Sezession centreeuropeu i el Modern Style anglosaxó, entre d’altres.

 

A una ciutat mediterrània com Tarragona, que d’entre finals del segle XIX i principis del XX, derrocava pedres i runes, sortia de les muralles i feia plans d’eixample urbanístics, el Modernisme va influir en tot un seguit de nous edificis públics i privats que encara es conserva.

 

Aquí, han deixat petjada arquitectes, dissenyadors i artistes catalans de renom mundial com Gaudí, Jujol, Domènech Montaner, Rusiñol, a més dels locals però també importants com Pujol de Barberà, Ramon Salas, Pau Monguió i Josep Yxart —sense oblidar molts noms de persones i tallers menys coneguts però de gran vàlua.

 

L’arquitecte tècnic i propulsor del Consell municipal del modernisme, i un dels principals divulgadors de l’arquitectura a casa nostra, Josep Maria Buqueras, ha estudiat a fons aquest moviment en diversos treballs que culminen ara en l’obra El Modernisme a Tarragona (Silva Editorial, 2015), amb el suport dels periodistes Txema Morera (en la fotografia) i Verònica Tapias (en la coordinació).

 

Tot i que els objectes principals del treball és l’anàlisi arquitectònic dels edificis i el coneixement de l’Inventari del Patrimoni Modernista de Tarragona —recentment acabat—, no s’ha desatès el context urbanístic i social ni altres manifestacions (escultura, mobles, pintura, disseny gràfic, música i literatura).

 

Aquest nou llibre, a més de ser un punt de partida i de progrés, és una eina molt útil i valuosa per a estudiosos, professionals, amants de l’art, institucions, gent de la ciutat i visitants.