Tanca de Can Negre

Tanca. 1914 - 1930

Pl. Catalunya s/n.

Sant Joan Despí


Poc queda de la tanca original que encerclava la finca de Can Negre, casa reformada per Jujol entre 1914 i 1930. La necessitat d'obrir aquest espai a la ciutadania va provocar el seu enderroc.

La tanca, un mur ondulat, estava rematat amb una reixa de ferro tot ple de punxes. Tenia dues portes decorades, una coronada amb un ocell de ferro forjat i l'altre amb un esgrafiat amb el nom del carrer.

S'ha conservat l'ocell de ferro d'una d'aquestes portes i un fragment del mur a un solar encara sense construir.

Les fotografies antigues ens ajuden a capçar l'envergadura d'aquesta obra.

 

Little remains of the original fence that surrounded the Can Negre estate, a house renovated by Jujol between 1914 and 1930. The need to open this space to the public led to its demolition.

The fence, an undulating wall, was topped with an iron grate full of spikes. It had two decorated doors, one crowned with a wrought iron bird and the other with a sgraffito with the name of the street.

The iron bird of one of these gates and a fragment of the wall have been preserved in an as-yet-unbuilt lot.

Old photographs help us grasp the scale of this work.

 

Poco queda del muro original que rodeaba la finca de Can Negre, reformada por Jujol entre 1914 y 1930. La necesidad de abrir este espacio a la ciudadanía provocó su derribo.

La valla, un muro ondulado, estaba rematado con una reja de hierro llena de pinchos. Tenía dos puertas decoradas, una coronada con un pájaro de hierro forjado y la otra con un esgrafiado con el nombre de la calle. Se ha conservado el pájaro de hierro de una de estas puertas y un fragmento del muro en un solar todavía sin construir.

Las antiguas fotografías nos ayudan a captar la envergadura de esta obra.

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0