Casa Eduardo Buján

Casa unifamiliar, 1926.

Ferrocarril 14

Sant Joan Despí. 


 

Jujol va treballar amb Eduardo Buján, fuster, en diversos projectes a Sant Joan Despí. Ja li havia projectat el taller i en 1926 li fa una casa al carrer Ferrocarril, que s'acabava d'obrir i s'estava urbanitzant.

La casa, de planta baixa i pati, ha estat molt modificada, però es conserva molt millor que la seva veïna, la casa de Ramon Turmo.

 

Jujol trabajó con Eduardo Buján, carpintero, en varios proyectos en Sant Joan Despí. Ya le había proyectado el taller y en 1926 le hace una casa en la calle Ferrocarril, que se acababa de abrir y se estaba urbanizando.

La casa, de planta baja y patio, ha sido muy modificada, pero se conserva mucho mejor que su vecina, la casa de Ramon Turmo.

  

Jujol worked with Eduardo Buján, a carpenter, on several projects in Sant Joan Despí. He had already designed the workshop for him and in 1926 he built a house for him on Carrer Ferrocarril, which had just opened and was being urbanized.

The house, with a ground floor and courtyard, has been greatly modified, but is much better preserved than its neighbor, Ramon Turmo's house.