Reforma casa Josep Claramunt

Reforma de casa, 1929.

Catalunya 26. 

Sant Joan Despí. 


El carrer Catalunya, antigament Camí de Santa Oliva, és un carrer ben antic, algunes de les seves modestes cases podrien ser del segle XVIII o anteriors. És per això que Josep Claramunt demanà reformar la seva casa a Jujol, tan la façana com la distribució interior.
El resultat no va ser exactament al que va presentar a l'Ajuntament i la decoració vistosa de la façana se substituí per un esgrafiat de Sant Antoni Abat.
L'edifici encara es conserva, encara que perdé aquell esgrafiat quan van reformar la façana en 2012

 

La calle Catalunya, antiguamente Camino de Santa Oliva, es una calle antigua, algunas de sus modestas casas podrían ser del siglo XVIII o anteriores. Por eso Josep Claramunt pidió reformar su casa en Jujol, tanto la fachada como la distribución interior.

El resultado no fue exactamente al que presentó en el Ayuntamiento y la decoración vistosa de la fachada se sustituyó por un esgrafiado de Sant Antoni Abat.

El edificio todavía se conserva, aunque perdió ese esgrafiado cuando reformaron la fachada en 2012

 

Carrer Catalunya, formerly Camí de Santa Oliva, is a very old street, some of its modest houses could be from the 18th century or earlier. This is why Josep Claramunt asked to reform his house in Jujol, both the facade and the interior layout.

The result was not exactly what he presented to the City Council and the showy decoration of the facade was replaced by a sgraffito of Sant Antoni Abat.

The building is still preserved, although it lost that sgraffito when they renovated the facade in 2012