Creu

Desconegut.

En 2016 sortí en subhasta aquesta creu que segons Lamas Bolaño estava signada per Jujol a la part posterior, va ser un regal de noces de la família Jujol a un matrimoni on Josep M. Jujol era un dels testimonis, en 1925.

Sembla que era un regal habitual de Jujol als nous matrimonis, ja que s'han conservat altres creus, també regals de noces. No obstant això, la qualitat de la imatge no ens permet veure els detalls de l'obra i si es correcta la seva atribució a Josep M. Jujol.

 

In 2016 this cross went up for auction, which according to Lamas Bolaño was signed by Jujol on the back, it was a wedding gift from the Jujol family to a marriage where Josep M. Jujol was one of the witnesses, in 1925.

It seems that it was a regular gift from Jujol to new marriages, as other crosses have been preserved, also wedding gifts. However, the quality of the image does not allow us to see the details of the work and whether its attribution to Josep M. Jujol is correct.

 

En 2016 salió en subasta este crucifijo que según Lamas Bolaño estaba firmada por Jujol en la parte posterior, fue un regalo de boda de la familia Jujol a un matrimonio donde Josep M. Jujol era uno de los testigos, en 1925.

Parece ser que era un regalo habitual de Jujol a los nuevos matrimonios, ya que se han conservado otos crucifijos, también regalos de boda. Sin embargo, la calidad de la imagen no nos permite ver los detalles de la obra y si es correcta su atribución a Josep M. Jujol.