Segell parroquial Sant Joan Despí

Església de Sant Joan Baptista

Sant Joan Despí.

 

Josep M. Jujol no només s'implicà en la decoració de l'església de Sant Joan Despí i algunes de les seves imatges, també dissenyà el segell parroquial. Està documentat per primer cop en 1939 i es fa servir durant els primers anys de la dècada de 1940.

En castellà, "PARROQVIA DE S. JUAN DESPÍ" , llavors l'única parròquia al municipi, amb un bé portant una banderola, emblema de Sant Joan Baptista, sobre un llibre i davant d'un pi, imatge de l'escut municipal d'aquell moment.

El segell presenta la seva característica signatura, una fusió d'una creu i la J de Jujol.

 

 Josep M. Jujol was not only involved in the decoration of the church of Sant Joan Despí and some of its images, he also designed the parish seal. It is first documented in 1939 and used during the early 1940s.

In Spanish, "PARROQVIA DE S. JUAN DESPÍ", then the only parish in the municipality, with a well carrying a banner, emblem of Sant Joan Baptista, on a book and in front of a pine tree, image of the municipal coat of arms of that moment

The stamp features his characteristic signature, a fusion of a cross and the J of Jujol.

 


Josep M. Jujol no sólo se implicó en la decoración de la iglesia de Sant Joan Despí y algunas de sus imágenes, también diseñó el sello parroquial. Está documentado por primera vez en 1939 y se utiliza durante los primeros años de la década de 1940.

En castellano, "PARROQVIA DE S. JUAN DESPÍ" , entonces la única parroquia en el municipio, con un bien llevando una banderola, emblema de San Juan Bautista, sobre un libro y delante de un pino, imagen del escudo municipal de ese momento.

El sello presenta su característica firma, una fusión de una cruz y la J de Jujol.