Ampliació de casa Adela Duran

Ampliació de casa, 1940.

Ferrocarril 15

Sant Joan Despí. 


Els projectes de Jujol un cop acabada la guerra van ser ben escassos. En 1939 projecta l'ampliació de la casa per Adela Duran, al costat de la que va per Josep Buján, nebot i llavors cap de la Falange. Suposo que per això la data del plànol ve acompanyat per "Año de la victoria".

L'ampliació va ser la construcció d'un primer pis que s'assenyala com a golfes, encara que les dues obertures i la balconada semblen indicar que serien dormitoris. L'exterior està decorat amb la data de finalització de l'obra, 1941 i les lletres JC, les inicials de José Caldés, el seu marit.

Segons assenyala Montserrat Duran, és el primer projecte de Jujol visat pel Col·legi d'Arquitectes i com havia de passar per la Fiscalía Delegada de la Vivienda, el procés es demorà fins a 1941.

 

 

Los proyectos de Jujol una vez terminada la guerra fueron muy escasos. En 1939 proyecta la ampliación de la casa por Adela Duran, junto a la que va por Josep Buján, sobrino y entonces jefe de la Falange. Supongo que por eso la fecha del plano viene acompañado por "Año de la victoria".

La ampliación fue la construcción de un primer piso que se señala como buhardilla, aunque las dos aberturas y el balcón parecen indicar que serían dormitorios. El exterior está decorado con la fecha de finalización de la obra, 1941 y las letras JC, las iniciales de José Caldés, su marido.

Según Montserrat Duran, es el primer proyecto de Jujol visado por el Colegio de Arquitectos y como debía pasar por la Fiscalía Delegada de la Vivienda, el proceso se demoró hasta 1941.

  

 

Jujol's projects after the war were very few. In 1939 he designed the extension of the house for Adela Duran, next to the one for Josep Buján, nephew and then head of the Falange. I guess that's why the date of the plan is accompanied by "Year of victory".

The extension was the construction of a first floor which is indicated as an attic, although the two openings and the balcony seem to indicate that they would be bedrooms. The exterior is decorated with the date of completion of the work, 1941, and the letters JC, the initials of José Caldés, her husband.

As Montserrat Duran points out, it is the first Jujol project approved by the College of Architects and as it had to go through the Housing Prosecutor's Office, the process was delayed until 1941.