Casa Caridad Durán

Casa unifamiliar. 1941.

Verdaguer 6. 

Sant Joan Despí. 


 

Aquest va ser el segon projecte de Jujol en acabar la guerra. Va fer una casa, de planta baixa, a una finca segregada del que fins aquell moment era l'hort parroquial. El projecte, ben senzill, és molt formal, amb una retolació ben diferent de la que habitualment fa Jujol i on es dibuixa el sol enrajolat de la cuina, el rebost i el WC.

L'edifici es conserva, encara que modificat en construir un nou pis i incorporar un nou accés, en aquest cas pel carrer Verdaguer.

 

 

Éste fue el segundo proyecto de Jujol al terminar la guerra. Hizo una casa, de planta baja, en una finca segregada de lo que hasta ese momento era el huerto parroquial. El proyecto, muy sencillo, es muy formal, con una rotulación muy diferente a la que habitualmente hace Jujol y donde se dibuja el sol alicatado de la cocina, la despensa y el WC.

El edificio se conserva, aunque modificado al construir un nuevo piso e incorporar un nuevo acceso, en este caso por la calle Verdaguer.

 

 

This was Jujol's second project after the war. He built a house, on the ground floor, on a property separated from what was until then the parish garden. The project, very simple, is very formal, with a sign very different from what Jujol usually does and where the tiled sun of the kitchen, pantry and WC is drawn.

The building is preserved, although modified by building a new floor and incorporating a new access, in this case through Carrer Verdaguer.