Casa Josep Caldés

Casa unifamiliar. 1941.

Les Begudes, 4 

Sant Joan Despí. 


 

Aquesta va ser la darrera casa que Jujol va fer a Sant Joan Despí. La família de Josep Caldés se significà políticament durant la guerra civil (la seva dona Maria Tarrida, va ser la primera regidora de l'Ajuntament de Sant Joan Despí) i sembla que va tenir dificultat per poder construir la seva casa, al barri de Les Begudes, allunyat del centre del poble.

El projecte que presentà Jujol era una gran casa de planta baixa, un pis i unes àmplies golfes, amb una gran porta d'entrada i un balcó molt decorat que ens remet a les antigues masies catalanes.

El projecte que realitzà va ser molt més senzill i petit, eliminant aquella gran porta, les golfes i bona part de les finestres. L'única decoració, uns marcs blancs al voltant de les obertures i l'any 1942, any és que es van acabar les obres. La casa es troba en un bon estat de conservació.

 

 

Ésta fue la última casa que Jujol hizo en Sant Joan Despí. La familia de Josep Caldés se significó políticamente durante la guerra civil (su esposa Maria Tarrida, fue la primera concejala del Ayuntamiento de Sant Joan Despí) y parece que tuvo dificultad para poder construir su casa, en el barrio de Les Bebidas, alejado del centro del pueblo.

El proyecto que presentó Jujol era una gran casa de planta baja, un piso y una amplia buhardilla, con una gran puerta de entrada y un balcón muy decorado que nos remite a las antiguas masías catalanas.

El proyecto que realizó fue mucho más sencillo y pequeño, eliminando aquella gran puerta, el desván y buena parte de las ventanas. La única decoración, unos marcos blancos en torno a las aberturas y en 1942, año es que se acabaron las obras. La casa se encuentra en buen estado de conservación.

 

This was the last house that Jujol built in Sant Joan Despí. The family of Josep Caldés was politically significant during the civil war (his wife Maria Tarrida was the first councilor of the Sant Joan Despí City Council) and it seems that he had difficulty being able to build his house, in the neighborhood of Les Drinks, away from the center of town.

The project that Jujol presented was a large house with a ground floor, a floor and a large attic, with a large entrance door and a very decorated balcony that reminds us of the old Catalan farmhouses.

The project he carried out was much simpler and smaller, eliminating that large door, the attic and most of the windows. The only decoration, some white frames around the openings and the year 1942, the year the works were finished. The house is in a good state of conservation.