Projecte casa Pere Negre

Edifici plurifamiliar. 1925.

c. Llobregat, 12

Sant Joan Despí. 


 

Pere Negre va demanar a Jujol aquest projecte per una casa amb dos habitatges al c. Verdaguer, a la mateixa cantonada on ja havia projectat altres edificis.

El solar era estret i allargat, igual al que es trobarà anys després Jujol per fer-se la seva casa. Optà per construir dues plantes, un habitatge per planta, de forma allargada, amb xamfrà i petit pati posterior.

El projecte no es va executar. 

 

 

Pere Negre pidió a Jujol este proyecto por una casa con dos viviendas en la c. Verdaguer, en la misma esquina donde ya había proyectado otros edificios.

El solar era estrecho y alargado, al igual que se encontrará años después Jujol para hacerse su casa. Optó por construir dos plantas, una vivienda por planta, de forma alargada, con chaflán y pequeño patio trasero.

El proyecto no se ejecutó.

  

 

Pere Negre asked Jujol for this project for a house with two apartments in c. Verdaguer, on the same corner where he had already designed other buildings.

The lot was narrow and elongated, just like the one Jujol would find years later to build his house. He chose to build two floors, one house per floor, in an elongated shape, with a chamfer and a small back yard.

The project was not executed.

  

Més informació:  Jujol en Sant Joan Despí