Entrada de Can Bertrand

Reforma edificis plurifamiliar. 1939.

Passatge Sant Joan

Sant Feliu de Llobregat.


Can Bertrand era una fàbrica tèxtil de Sant Feliu de Llobregat, fundada l'any 1861. En 1922 l'empresa construí un grup d'habitatges pels treballadors, dissenyats per Gabriel Borrell.

En 1939, un cop acabada la Guerra Civil, els propietaris de l'empresa van demanar a Jujol crear una entrada de vehicles. Per ampliar l'entrada existent, Jujol va retallar l'escala i una de les cantonades d'un bloc de pisos, on posà una galeria semicircular als pisos afectats. Així crea un pas sinuós, tot rematat amb un arc, just a l'entrada de la carretera.

És molt probable que Jujol dissenyés les reixes de les finestres de la planta baixa de l'edifici, amb unes corbes molt orgàniques i completament diferent de les reixes de la resta de l'edifici.

  

Can Bertrand era una fábrica textil de Sant Feliu de Llobregat, fundada en 1861. En 1922 la empresa construyó un grupo de viviendas para los trabajadores, diseñados por Gabriel Borrell.

En 1939, una vez terminada la Guerra Civil, los propietarios de la empresa pidieron a Jujol crear una entrada de vehículos. Para ampliar la entrada existente, Jujol recortó las escaleras y una de las esquinas de un bloque de pisos, donde puso una galería semicircular en los pisos afectados. Así crea un paso sinuoso, rematado con un arco, justo a la entrada de la carretera.

Es muy probable que Jujol diseñara las rejas de las ventanas de la planta baja del edificio, con unas curvas muy orgánicas y completamente distinta a las rejas del resto del edificio.

  

Can Bertrand was a textile factory in Sant Feliu de Llobregat, founded in 1861. In 1922 the company built a group of housing for the workers, designed by Gabriel Borrell.

In 1939, after the end of the Civil War, the owners of the company asked Jujol to create a vehicle entrance. To expand the existing entrance, Jujol cut out the staircase and one of the corners of a block of flats, where he put a semicircular gallery on the affected floors. This creates a winding passage, all finished with an arch, right at the entrance to the road.

It is very likely that Jujol designed the window bars on the ground floor of the building, with very organic curves and completely different from the bars in the rest of the building.

  

Més informació:  Jujol en Sant Joan Despí