Casa Bruguera

Reforma d'edifici entre mitgeres. 1924.

c. Mare de Déu del Pilar, 24

Barcelona  

Més informació: L'arquitectura amagada.