Mare de Déu de Montserrat 1934

Església de Sant Joan Baptista, Pl de l'església.

 

Sant Joan Despí

Josep M. Jujol va treballar al taller de l'escultor Frederic Llobet decorant imatges religioses i en algun cas, fins i tot modelant.
Aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat, de l'església de Sant Joan Despí és una de les dues imatges que es van salvar de la destrucció de la Guerra Civil.
La imatge, molt fidel a l'original del santuari de Montserrat, conserva l'imprompta jujoliana en la decoració floral de la base i els peus. Darrera conserva la inscripció "Patrona de Catalunya, pregau per naltres, XI 1934" i la seva signatura.

La imatge forma part d'una capella, bellament decorada. Quan es va restaurar en 2021 va aparèixer un esbós de la Mare de Déu a carbonet, fet pel mateix Jujol.


 

Josep M. Jujol worked in the workshop of the sculptor Frederic Llobet decorating religious images and in some cases, even modelling.

This image of Our Lady of Montserrat, from the church of Sant Joan Despí is one of the two images that were saved from the destruction of the Civil War.

The image, very faithful to the original of the Montserrat sanctuary, preserves the Jujolian impromptu in the floral decoration of the base and feet. On the back it retains the inscription "Patrona of Catalonia, pray for us, XI 1934" and his signature.

The image is part of a beautifully decorated chapel. When it was restored in 2021, a charcoal sketch of the Virgin appeared, made by Jujol himself.


 

Josep M. Jujol trabajó en el taller del escultor Frederic Llobet decorando imágenes religiosas y en algún caso, incluso modelando.

Esta imagen de la Virgen de Montserrat, de la iglesia de Sant Joan Despí es una de las dos imágenes que se salvaron de la destrucción de la Guerra Civil.

La imagen, muy fiel al original del santuario de Montserrat, conserva la imprenta jujoliana en la decoración floral de la base y los pies. Detrás conserva la inscripción "Patrona de Catalunya, ruega por nosotros, XI 1934" y su firma.

La imagen forma parte de una capilla, bellamente decorada. Cuando se restauró en 2021 apareció un esbozo de la Virgen a carboncillo, hecho por el propio Jujol.