Sagrari de Sant Joan Despí 1944

Pl de l'església.

 

Sant Joan Despí

Un cop acabada la Guerra Civil, Jujol va presentar un projecte de reconstrucció per l'església de Sant Joan Despí, on era arquitecte municipal auxiliar i tenia una residència. El projecte no es va estimar, però Jujol va participar en la decoració interior, dels altars i capelles, del mobiliari i del sagrari.
Jujol va aprofitar un objecte modest, com és una bombona d'una màquina sulfatadora, per convertir-lo en l'objecte més sagrat, el sagrari.
L'interior està daurat, decorat amb motius florals i cites del Nou Testament. L'exterior, de color vermellós, està coronat per una creu i petits angelets.


After the end of the Civil War, Jujol presented a reconstruction project for the church of Sant Joan Despí, where he was assistant municipal architect and had a residence. The project was not appreciated, but Jujol participated in the interior decoration, the altars and chapels, the furniture and the tabernacle.

Jujol took advantage of a modest object, such as a cylinder from a sulphating machine, to turn it into the most sacred object, the tabernacle.

The interior is gilded, decorated with floral motifs and quotations from the New Testament. The exterior, reddish in color, is crowned by a cross and small angels.


Acabada la Guerra Civil, Jujol presentó un proyecto de reconstrucción por la iglesia de Sant Joan Despí, donde era arquitecto municipal auxiliar y tenía una residencia. El proyecto no se estimó, pero Jujol participó en la decoración interior, de los altares y capillas, del mobiliario y del sagrario.

Jujol aprovechó un objeto modesto, como una bombona de una máquina sulfatadora, para convertirlo en el objeto más sagrado, el sagrario.

El interior está dorado, decorado con motivos florales y citas del Nuevo Testamento. El exterior, de color rojizo, está coronado por una cruz y pequeños angelitos.


 

 

 

Més informació: Jujol dissenyador

 

Escribir comentario

Comentarios: 0