Sant Joan Baptista

Església de Sant Joan Baptista, Pl de l'església.

 

Sant Joan Despí

 

En 1943 l'Ajuntament de Sant Joan Despí encarrega a Joan Borull Soler la imatge de Sant Joan Baptista.
Jujol no només participa en la decoració de la imatge, principalment de la cal·ligrafia de la peanya, també del mateix disseny, tal com ho testimonia el dibuix que va fer, conservat a l'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí.

 

In 1943 the Sant Joan Despí Town Council commissioned Joan Borull Soler to paint the image of Sant Joan Baptista.

Jujol not only participated in the decoration of the image, mainly the calligraphy of the plinth, but also the design itself, as evidenced by the drawing he made, kept in the Municipal Archive of Sant Joan Despí.

 

En 1943 el Ayuntamiento de Sant Joan Despí encarga a Joan Borull Soler la imagen de Sant Joan Baptista.

Jujol no sólo participa en la decoración de la imagen, principalmente de la caligrafía de la peana, también del mismo diseño, tal y como lo atestigua el dibujo que hizo, conservado en el Archivo Municipal de Sant Joan Despí.