Casa Joan Camprubí

Casa unifamiliar. 1921

Vicomicià 5

Sant Joan Despí


Jujol dissenya una "quadra amb habitacions" per Joan Camprubí Torrents. El disseny és ben senzill, similar a altres cases que va fer en aquells anys a Sant Joan Despí, on la decoració rau en els esgrafiats.

Destaca la magnífica cal·ligrafia dels plànols.
La casa va ser enderrocada cap a 1975 i no es conserva cap fotografia de l'edifici.

 

 


Jujol diseña una "cuadra con habitaciones" por Joan Camprubí Torrents. El diseño es muy sencillo, similar a otras casas que hizo en aquellos años en Sant Joan Despí, donde la decoración reside en los esgrafiados.

Destaca la magnífica caligrafía de los planos.

 

La casa fue derribada hacia 1975 y no se conserva ninguna fotografía del edificio.

 

Jujol designs a "block with rooms" for Joan Camprubí Torrents. The design is very simple, similar to other houses he built in those years in Sant Joan Despí, where the decoration lies in the sgraffitos.

The magnificent calligraphy of the plans stands out.

 

The house was demolished around 1975 and no photograph of the building survives.

 


Més informació:  Josep Ma. Jujol a Sant Joan Despí