Casa Zacaries Doñate

Edifici plurifamiliar. 1924

Montjuïc, 46

Sant Joan Despí


 

El carrer Montjuïc conserva diversos edificis dissenyats per Josep M. Jujol. Potser el més vistós és el n. 46, però tot just al costat, al n. 48, construí aquest habitatge per Zacaries Doñate, amb qui ja havia treballat anteriorment.

 

Dissenyà un edifici amb quatre habitatges, dos a la planta baixa de tres habitacions i altres dos al primer pis, una mica més grans, amb quatre habitacions, tot aprofitant l'espai d'una manera que recorda a la casa Planells, contemporani a aquesta casa. Soluciona la ventilació i la llum de les habitacions interiors amb dos patis de llum, a cada costat de la finca.

L'exterior, ben senzill, sense cap mena de decoració, té dos balcons amb unes reixes ben convencionals.

 

 


Carrer Montjuïc preserves several buildings designed by Josep M. Jujol. Perhaps the most colorful is the n. 46, but right next to it, in n. 48, this house was built by Zacaries Doñate, with whom he had previously worked.

He designed a building with four dwellings, two on the ground floor with three rooms and two others on the first floor, slightly larger, with four rooms, while taking advantage of the space in a way reminiscent of the Planells house, contemporary to this one house It solves the ventilation and light of the interior rooms with two courtyards of light, on each side of the property.

The exterior, very simple, without any kind of decoration, has two balconies with very conventional bars.

La calle Montjuïc conserva varios edificios diseñados por Josep M. Jujol. Quizás lo más vistoso sea el n. 46, pero justo al lado, en el n. 48, construyó esta vivienda por Zacarías Doñate, con quien ya había trabajado anteriormente.

Diseñó un edificio con cuatro viviendas, dos en la planta baja de tres habitaciones y otras dos en el primer piso, algo más grandes, con cuatro habitaciones, aprovechando el espacio de una manera que recuerda a la casa Planells, contemporáneo a esta casa. Soluciona la ventilación y luz de las habitaciones interiores con dos patios de luz, a cada lado de la finca.

El exterior, muy sencillo, sin decoración alguna, tiene dos balcones con unas rejas convencionales.

 


Més informació:  Josep Ma. Jujol a Sant Joan Despí