Casa Vicenç Roca

Casa unifamiliar. 1927

Camí del Mig, 6

Sant Joan Despí


Al Camí del Mig hi ha dues construccions pràcticament idèntiques, a pocs metres i totes dues obres de Josep M. Jujol: l'ampliació que va fer per a Zacaries Doñate i aquesta casa de Vicenç Roca. Fins i tot actualment estan pintades del mateix color.
Aquesta casa, de planta baixa i pis, és ben modesta. La decoració d'esgrafiats que havia previst Jujol la va perdre.

 

On Camí del Mig there are two practically identical buildings, a few meters away and both works by Josep M. Jujol: the extension he did for Zacaries Doñate and this house by Vicenç Roca. Even now they are painted the same color.

This house, with a ground floor and a floor, is very modest. The sgraffito decoration that Jujol had planned was lost.

 

En el Camí del Mig hay dos construcciones prácticamente idénticas, a pocos metros y ambas obras de Josep M. Jujol: la ampliación que hizo para Zacarías Doñate y esta casa de Vicenç Roca. Incluso actualmente están pintadas del mismo color.

 Esta casa, de planta baja y piso, es modesta. La decoración de esgrafiados que había previsto Jujol la perdió.

 


Més informació:  Josep Ma. Jujol a Sant Joan Despí