Ampliació casa Carles Gastó

Ampliació de casa. 1932.

Camí del Mig 18. Enderrocada

Sant Joan Despí. 


 

Carles Gastó va encarregar a Josep M. Jujol l'ampliació d'un cobert (potser una botiga) i convertir-lo en un habitatge. Va triplicar la superfície existent incorporant tres habitacions, que rebien la llum i ventilació de dos patis de llum.

El disseny és ben senzill i modest, com d'altres projectes a Sant Joan Despí. L'edifici va ser enderrocat cap a 1967.

 

 

Carles Gastó encargó a Josep M. Jujol la ampliación de un cobertizo (quizás una tienda) y convertirlo en una vivienda. Triplicó la superficie existente incorporando tres habitaciones, que recibían la luz y ventilación de dos patios de luz.

El diseño es sencillo y modesto, como otros proyectos en Sant Joan Despí. El edificio fue derribado hacia 1967.

 

 

Carles Gastó commissioned Josep M. Jujol to extend a shed (perhaps a shop) and turn it into a home. It tripled the existing surface by incorporating three rooms, which received light and ventilation from two courtyards of light.

The design is very simple and modest, like other projects in Sant Joan Despí. The building was demolished around 1967.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0