Mas Roseta

Casa unifamiliar. 1932.

Ferrocarril 9B - Riera d'en Nofre 52

Sant Joan Despí. 


 

Al carrer Ferrocarril, a tocar de la Riera d'en Nofre, Jujol dissenyà una casa per Ramon Forcada, coneguda popularment com a Mas Roseta per la inscripció que tenia a la façana.

La casa, de planta baixa, comptava amb un soterrani per salvar el desnivell, amb una balconada semicircular elevada sobre el jardí del darrere. Destaca l'acabament ondulat de la façana.

La casa va ser enderrocada cap a 1976.

 

En la calle Ferrocarril, junto a la Riera de Nofre, Jujol diseñó una casa por Ramon Forcada, conocida popularmente como Mas Roseta por la inscripción que tenía en la fachada.

La casa, de planta baja, contaba con un sótano para salvar el desnivel, con un balcón semicircular elevado sobre el jardín trasero. Destaca la terminación ondulada de la fachada.

La casa fue derribada hacia 1976.

 

 

On Carrer Ferrocarril, next to the Riera d'en Nofre, Jujol designed a house for Ramon Forcada, popularly known as Mas Roseta because of the inscription on the facade.

The house, on the ground floor, had a basement to overcome the unevenness, with a raised semi-circular balcony over the back garden. The wavy finish of the facade stands out.

 

The house was demolished around 1976.