Urbanització carrer Major

Projecte urbanístic. 1925.

Sant Joan Despí. 


 

En 1926 Josep M. Jujol va ser anomenat arquitecte auxiliar de l'ajuntament, però el titular era Gabriel Borrell. Jujol ja hauria treballat abans amb l'ajuntament tal com ho demostra aquest projecte de construcció de les voreres del carrer Major, de 1925. El document té el segell i la cal·ligrafia pròpia de Jujol, però qui ho acabà signant va ser Gabriel Borrell.

  

En 1926 Josep M. Jujol fue nombrado arquitecto auxiliar del ayuntamiento, pero el titular era Gabriel Borrell. Jujol ya habría trabajado antes con el ayuntamiento tal y como lo demuestra este proyecto de construcción de las aceras de la calle Major, de 1925. El documento tiene el sello y la caligrafía propia de Jujol, pero quien lo acabó firmando fue Gabriel Borrell.

  

In 1926 Josep M. Jujol was named assistant architect of the town hall, but the incumbent was Gabriel Borrell. Jujol would have already worked with the city council before, as evidenced by this project for the construction of the sidewalks of Carrer Major, from 1925. The document has Jujol's own stamp and handwriting, but Gabriel Borrell ended up signing it .