Capella del Santíssim Sagrament

Reforma edifici religiós. 1927.

Pl de l'església.

 Sant Joan Despí


 

Poc sabem de la intervenció de Jujol en la Capella del Santíssim Sagrament de l'església de Sant Joan Despí, només les referències que fa el seu fill.

La destrucció de l'església durant els primers dies de la guerra civil ha eliminat qualsevol rastre i a l'única fotografia conservada no reconeixem cap intervenció de Jujol.

 

Poco sabemos de la intervención de Jujol en la Capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia de Sant Joan Despí, sólo las referencias que hace su hijo.

La destrucción de la iglesia durante los primeros días de la guerra civil ha eliminado cualquier rastro y en la única fotografía conservada no reconocemos ninguna intervención de Jujol.

 

We know little about Jujol's intervention in the Chapel of the Blessed Sacrament in the church of Sant Joan Despí, only the references made by his son.

The destruction of the church during the first days of the civil war has removed any trace and in the only preserved photograph we do not recognize any intervention by Jujol.