Casa Bofarull

Reforma d'una masia. 1913 - 1931.

C. Major, 11.

Els Pallaresos.

 

Casa Bofarull és una antiga masia del municipi dels Pallaresos que va ser reformada per l'arquitecte Josep M. Jujol a partir de l'any 1913. 

Fruit d'un encàrrec de Dolors i Pepita Bofarull per a fer una reparació de la teulada i que va esdevenir una reforma íntegra d'aquesta casa amb tot un seguit de construccions adjacents que es va estendre fins a l'any 1930. Destaquen la gran galeria blava, l'amplíssim arc de 10 metres fet en maó i situat a l'accés, Jujol repeteix els seients de forja al balcó que havia fet a la casa Ximenis de Tarragona. Entre els elements decoratius es troben el trencadís, especialment a la teulada, i els esgrafiats fets directament per Jujol.

L'eix central de la casa el constitueix l'escala-torre. Al seu costat hi ha infinitat d'elements arquitectònics decoratius, detalls d'acabats, reixes, mobles, etc. Els poden observar esgrafiats amb la inicial del propietari, un àngel parallamps que corona la torre que podia funcionar com a penell, arcs parabòlics encreuats, de dos a dos i formant un entramat que pot ser cobert amb heura per a guarnir el jardí o el brollador amb forma de drac que alimenta una petita font.

La façana principal està orientada cap a l'oest i cal destacar la porta d'accés a la casa, d'arcs semicirculars d'estil romànic primitiu i la inscripció "Ave Maria" en l'arc exterior.

 

Més informació: Jujol a Tarragona.