Cases Modest Tàpias

Dos edificis entre mitgeres, 1927

c. Montjuïc 46-48

Sant Joan Despí


 

Entre 1927 i 1928 Jujol va fer dues cases entre mitgeres per a Modest Tàpias. Les cases, de planta baixa i un pis, tenen una estructura molt senzilla, amb una decoració floral en esgrafiat, les inicials MT (Modest Tàpies) i la data de finalització de l'obra.
Una de les cases es va reformar als anys 2000, subdividint-la en dos habitatges i ampliant la porta principal. L'efecte és una mica estrany, tot i que conserva la mateixa façana.

 

Entre 1927 y 1928 Jujol hizo dos casas entre medianeras para Modesto Tapias. Las casas, de planta baja y un piso, tienen una estructura muy sencilla, con una decoración floral en esgrafiado, las iniciales MT (Modest Tàpies) y la fecha de finalización de la obra.

Una de las casas se reformó en los años 2000, subdividiéndola en dos viviendas y ampliando la puerta principal. El efecto es algo raro, aunque conserva la misma fachada.

 

Between 1927 and 1928 Jujol built two houses between partitions for Modest Tàpias. The houses, with ground floor and one floor, have a very simple structure, with floral decoration in sgraffito, the initials MT (Modest Tàpies) and the date of completion of the work.

One of the houses was renovated in the 2000s, subdividing it into two houses and enlarging the main door. The effect is a little strange, although it retains the same facade.