Casa Jaume Vives

Casa unifamiliar. 1927

C. Montjuïc, 13

Sant Joan Despí


 

Ben poca cosa resta del projecte que va fer Jujol per a Jaume Vives quan li va encarregar la construcció d'una casa d'una planta i un primer pis. Amb els anys, s'hi construí un edifici de planta baixa al jardí, tot amagant l'obra original. També desaparegueren no només els esgrafiats de la façana, també es modificaren les obertures i s'eliminaren bona part de les finestres laterals. Difícilment es pot trobar l'empremta de Jujol en l'edifici actual.

 

Poco queda el proyecto que hizo Jujol para Jaume Vives cuando le encargó la construcción de una casa de una planta y un primer piso. Con los años, se construyó un edificio de planta baja en el jardín, escondiendo la obra original. También desaparecieron no sólo los esgrafiados de la fachada, también se modificaron las aberturas y se eliminaron buena parte de las ventanas laterales. Difícilmente se puede encontrar la impronta de Jujol en el edificio actual.

 

The project that Jujol made for Jaume Vives when he commissioned him to build a house with one floor and a first floor is not far behind. Over the years, a ground floor building was built in the garden, hiding the original work. Not only did the graffiti on the facade disappear, the openings were also modified and a large part of the side windows were removed. Jujol's imprint can hardly be found in the current building.