Pinacles de trencadis

Projecte original 1924: Tanca al c. Montjuïc 44

Emplaçament actual: Plaça Catalunya

Sant Joan Despí


 

De la tanca original projectada per Jujol per tancar la finca de Madrona Salesa al c. Montguïc 44 només s'ha conservat els pinacles que les coronaven.

 

Coberts amb trencadís, són d'una plasticitat que contrasta amb la resta de l'obra original, molt mes modesta i de línies regulars. 

 

La tanca original va ser enderrocada als anys 90 i els pinacles van estar a punt de desaparèixer. Actualment s'han restaurat i es conserven als jardins de la Plaça Catalunya i a l'interior de Can Negre.