Pinacles de trencadis

Projecte original: Tanca al c. Montjuïc 44

Emplaçament actual: Plaça Catalunya

Sant Joan Despí


 

De la tanca original projectada per Jujol per tancar la finca de Madrona Salesa al c. Montguïc 44 només s'ha conservat els pinacles que les coronaven.

 

Coberts amb trencadís, són d'una plasticitat que contrasta amb la resta de l'obra original, molt mes modesta i de línies regulars. 

 

La tanca original va ser enderrocada als anys 90 i els pinacles van estar a punt de desaparèixer. Actualment s'han restaurat i es conserven als jardins de la Plaça Catalunya i a l'interior de Can Negre.

 

 

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.