Torre de la Creu

Edifici amb dos habitatges. 1913-1916

Passeig Canalies s/n.

Sant Joan Despí


 

Va ser la primera obra de Jujol a Sant Joan Despí, encàrrec de la seva tia Josefa Romeu i Grau, vídua de Gibert, qui volia construir dues cases d'estiueig, donant-li total llibertat en el seu disseny. El projecte va ser aprovat per l'ajuntament l'11 d'octubre de 1913. Va fer dues cases emmirallades basades en cinc cilindres rematats per un teulat amb cúpules. Els teulats estan recoberts en un primer moment amb un trencadís de vidre que, posteriorment, va ser substituït per l'actual de ceràmica, obra de Tecla Jujol, filla de l'arquitecte. Hi ha dos cilindres més que allotgen les escales que porten al segon pis i als miradors. Són molt interessant els treballs de forja a tot l'edifici.

El 1966 l'arquitecte Lluís Bonet i Garí va projectar una reforma que va unir els dos habitatges.

En la restauració de 2022 es van recuperar els colors originals de la façana.


It was Jujol's first work in Sant Joan Despí, commissioned by his aunt Josefa Romeu i Grau, Gibert's widow, who wanted to build two summer houses, giving him complete freedom in his design. The project was approved by the city council on October 11, 1913. It made two mirrored houses based on five cylinders topped by a domed roof. The roofs were initially covered with a trencadís glass that was later replaced by the current ceramic one, the work of Tecla Jujol, the architect's daughter. There are two more cylinders that house the stairs that lead to the second floor and the lookouts. The wrought iron works throughout the building are very interesting.

In 1966 the architect Lluís Bonet i Garí designed a reform that joined the two houses.

In the restoration of 2022, the original colors of the facade were recovered.

 


Fue la primera obra de Jujol en Sant Joan Despí, encargo de su tía Josefa Romeu i Grau, viuda de Gibert, quien quería construir dos casas de veraneo, dándole total libertad en su diseño. El proyecto fue aprobado por el ayuntamiento el 11 de octubre de 1913. Hizo dos casas reflejadas basadas en cinco cilindros rematados por un tejado con cúpulas. Los tejados están recubiertos en un primer momento con un quebradizo de vidrio que, posteriormente, fue sustituido por la actual de cerámica, obra de Tecla Jujol, hija del arquitecto. Hay otros dos cilindros que alojan las escaleras que llevan al segundo piso ya los miradores. Son muy interesantes los trabajos de forja en todo el edificio.

En 1966 el arquitecto Lluís Bonet i Garí proyectó una reforma que unió ambas viviendas.

En la restauración de 2022 se recuperaron los colores originales de la fachada.