Decoració de l'església de Sant Joan Despí 1941-1948

Pl de l'església.

 

Sant Joan Despí

Un cop acabada la Guerra Civil, Jujol va presentar un projecte de reconstrucció per l'església de Sant Joan Despí, on era arquitecte municipal auxiliar i tenia una residència. El projecte no es va estimar, però Jujol va participar en la decoració interior, dels altars i capelles, del mobiliari i del sagrari.

Destaca el treball de guix de les trones, la decoració de les diferents capelles, en especial la del Sagrari i la de la Mare de Déu de Montserrat o en les taules dels altars de Sant Josep o Sant Antoni.

Combina magistralment el treball de pintura, els volums de guix, la forja en la decoració, principalment figurativa i cal·ligràfica. Són nombrosos els racons on es pot trobar la seva característica signatura.

 


After the end of the Civil War, Jujol presented a reconstruction project for the church of Sant Joan Despí, where he was assistant municipal architect and had a residence. The project was not appreciated, but Jujol participated in the interior decoration, the altars and chapels, the furniture and the tabernacle.

The plaster work on the thrones, the decoration of the different chapels, especially that of the Tabernacle and Our Lady of Montserrat or the tables on the altars of Sant Josep or Sant Antoni, stand out.

Masterfully combines painting work, volumes of plaster, forging in decoration, mainly figurative and calligraphic. There are many corners where you can find his characteristic signature.

 


Acabada la Guerra Civil, Jujol presentó un proyecto de reconstrucción por la iglesia de Sant Joan Despí, donde era arquitecto municipal auxiliar y tenía una residencia. El proyecto no se estimó, pero Jujol participó en la decoración interior, de los altares y capillas, del mobiliario y del sagrario.

 

Destaca el trabajo de escayola de las tronas, la decoración de las diferentes capillas, en especial la del Sagrario y la de la Virgen de Montserrat o en las mesas de los altares de San José o San Antonio.

Combina magistralmente el trabajo de pintura, los volúmenes de escayola, la forja en la decoración, principalmente figurativa y caligráfica. Son numerosos los rincones en los que se puede encontrar su característica firma.