Casa Salvador Canalias

Casa unifamiliar. 1924. No construïda?.

El Samontà

Sant Joan Despí. 


 

Molts dels projectes de Jujol a Sant Joan Despí són construccions senzilles, com aquest habitatge per a Salvador Canalies. Aquesta casa, de planta baixa i una estructura molt senzilla, es projectà Samontà, molt a prop de l'estació del ferrocarril. Sembla que no es va acabar fent, ja que no apareix al plànol d'urbanització del Samontà que Jujol va fer uns anys més tard.

 

Many of Jujol's projects in Sant Joan Despí are simple constructions, like this home for Salvador Canalies. This house, with a ground floor and a very simple structure, was designed in Samontà, very close to the railway station. It seems that it was never finished, as it does not appear in the Samontà urbanization plan that Jujol made a few years later.

 

 

Muchos de los proyectos de Jujol en Sant Joan Despí son construcciones sencillas, como esta vivienda para Salvador Canalies. Esta casa, de planta baja y una estructura muy sencilla, se proyectó en Samontà, muy cerca de la estación del ferrocarril. Parece que no se acabó haciendo, ya que no aparece en el plano de urbanización del Samontà que Jujol hizo unos años más tarde.