Reforma al Centre Regionalista

Reforma de teatre 1924. Desapareguda.

c. Major, 68

Sant Joan Despí. 


 

En 1923 Mateu Fort inaugura el primer cinema a Sant Joan Despí, el Cinema Llobregat. De seguida, tant el Foment com el Centre Regionalista fan obres a les seves seus per adaptar-se i posar un cinema.

La reforma del Centre Regionalista es va centrar en l'escenari, no només per les projeccions de cinema, sinó també per actuacions teatrals, amb el terra lleugerament inclinat i una caixa per l'apuntador. Sobre l'escenari colocà un vistós escut de Catalunya en guix.

Es conserven dos plànols, a l'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí, en molt mal estat de conservació però amb una magnífica cal·ligrafia i al COAC, amb la silueta de l'apuntador.

L'edifici va ser enderrocat a la dècada de 1980.

  

En 1923 Mateu Fort inaugura el primer cine en Sant Joan Despí, el Cine Llobregat. Enseguida, tanto Foment como el Centro Regionalista hacen obras en sus sedes para adaptarse y poner un cine.

La reforma del Centro Regionalista se centró en el escenario, no sólo por las proyecciones de cine, sino también por actuaciones teatrales, con el suelo ligeramente inclinado y una caja para el apuntador. Sobre el escenario colocó un vistoso escudo de Catalunya en yeso.

Se conservan dos planos, en el Archivo Municipal de Sant Joan Despí, en muy mal estado de conservación pero con una magnífica caligrafía y en el COAC, con la silueta del apuntador.

El edificio fue derribado en la década de 1980.

 

In 1923 Mateu Fort opened the first cinema in Sant Joan Despí, the Cinema Llobregat. Immediately, both the Foment and the Regionalist Center carry out works at their headquarters to adapt and install a cinema.

The reform of the Regionalist Center focused on the stage, not only for film screenings, but also for theatrical performances, with a slightly inclined floor and a box for the scorer.On the stage he placed a colorful coat of arms of Catalonia in plaster.

Two plans are preserved, in the Municipal Archives of Sant Joan Despí, in a very poor state of preservation but with magnificent calligraphy and in the COAC, with the silhouette of the pointer.

The building was demolished in the 1980s.