Casa Jaume Ginestà

Edifici unifamiliar, 1925. Enderrocat

Verdaguer 39

Sant Joan Despí. 


Com ja hem vist, molts dels projectes de Jujol a Sant Joan Despí són construccions senzilles, com aquesta casa de planta baixa i pis per Jaume Ginestà. Els pocs elements decoratius estaven al voltant del balcó i de la cornisa superior de la casa.

L'edifici va ser enderrocat cap a 1972.

 

 

Como ya hemos visto, muchos de los proyectos de Jujol en Sant Joan Despí son construcciones sencillas, como esta casa de planta baja y piso por Jaume Ginestà. Los pocos elementos decorativos estaban en torno al balcón y la cornisa superior de la casa.

El edificio fue derribado hacia 1972.

 

 

As we have already seen, many of the projects in Jujol in Sant Joan Despí are simple constructions, such as this ground floor house and apartment by Jaume Ginestà. The few decorative elements were around the balcony and the upper cornice of the house.

The building was demolished around 1972.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0