Casa Josep Pey

Edifici unifamiliar, 1925. 

Canalíes 7

Sant Joan Despí. 


Josep Pey encarrega a Jujol la construcció d'una senzilla casa, de planta baixa i soterrani, ben a prop d'on Jujol vol fer la seva. Sense cap element decoratiu destacable, s'ha conservat encara que amb modificacions respecte al projecte original. 

 

 

 

Josep Pey encarga a Jujol la construcción de una sencilla casa, de planta baja y sótano, cerca de donde Jujol quiere hacer la suya. Sin ningún elemento decorativo destacable, se ha conservado aunque con modificaciones respecto al proyecto original.

  

 

Josep Pey commissions Jujol to build a simple house, with a ground floor and basement, very close to where Jujol wants to make his own. Without any noteworthy decorative element, it has been preserved although with modifications compared to the original project.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0