Ampliació casa Baldiri Ollé

Ampliació de casa. 1930. Desapareguda.

C. Jacint Verdaguer 16

Sant Joan Despí. 


 

L'ampliació de la casa de Baldiri Ollé consistí en la construcció d'una primera planta sobre un magatzem, d'un disseny ben senzill, com les cases de la Teresa Vives i Joan Manadé, tot just a tocar.

Destaca el treball de ferro del balcó, encara que les fotografies que tenim, de la dècada de 1970, ja havia desaparegut. És ben singular la cal·ligrafia del plànol.

La casa va ser enderrocada cap a l'any 2002.

 

La ampliación de la casa de Baldiri Ollé consistió en la construcción de una primera planta sobre un almacén, de un diseño muy sencillo, como las casas de Teresa Vives y Joan Manadé, justo al lado.

Destaca el trabajo de hierro del balcón, aunque las fotografías que tenemos de la década de 1970 ya había desaparecido. Es muy singular la caligrafía del plano.

La casa fue derribada hacia el año 2002.

 

The extension of Baldiri Ollé's house consisted of the construction of a first floor over a warehouse, with a very simple design, like the houses of Teresa Vives and Joan Manadé, just next door.

The iron work on the balcony stands out, although the photographs we have, from the 1970s, had already disappeared. The calligraphy on the map is very unique.

The house was demolished around 2002.