Casa Ramón Turmo - Camí del Mig

Edifici unifamiliar, 1929. 

Camí del Mig 7

Sant Joan Despí. 


 

Jujol va construir una segona casa per a Ramon Turmo, en aquest cas al costat de l'Ajuntament i en un carrer on Jujol ja havia fet diverses construccions.

L'edifici és tan senzill com el que va fer al carrer Ferrocarril, encara que una mica més gran. És probable que repetís la mateixa solució de pati de llum - claraboia a una de les habitacions interiors.

L'edifici es conserva, però tan modificat que difícilment queda cap petjada de l'obra de Jujol.

 

 

 

Jujol construyó una segunda casa para Ramon Turmo, en este caso junto al Ayuntamiento y en una calle en la que Jujol ya había hecho varias construcciones.

El edificio es tan sencillo como el que hizo en la calle Ferrocarril, aunque algo mayor. Es probable que repitiera la misma solución de patio de luz - claraboya en una de las habitaciones interiores.

El edificio se conserva, pero tan modificado que difícilmente queda huella alguna de la obra de Jujol.

  

 

Jujol built a second house for Ramon Turmo, in this case next to the Town Hall and in a street where Jujol had already done several constructions.

The building is as simple as the one he did on Calle Ferrocarril, although a little bigger. It is likely to repeat the same light patio solution - skylight in one of the interior rooms.

The building is preserved, but so modified that hardly any trace of Jujol's work remains.