Projecte casa Joan Xaus

Edifici unifamiliar, 1924. No construïda.

Passeig Canalies 9

Sant Joan Despí. 


 

Entre 1924 i 1925 Jujol presentà 3 projectes de casa en aquest carrer tan petit, i aquest fou un dels dos que no va construir. Es tractava d'una casa de planta baixa i pis, encara que el primer pis estava reservat a unes golfes. El disseny més singular potser és el porxo d'entrada, de forma triangular i amb una única columna, i la barana ondulant de la terrassa del primer pis. Recorda al primer projecte de la casa Serra Xaus, la germana de Joan Xaus.

El projecte no es va presentar a l'ajuntament fins a 1929 i mai es va construir.

 

 

Entre 1924 y 1925 Jujol presentó 3 proyectos de casa en esta calle tan pequeña, y ésta fue uno de los dos que no construyó. Se trataba de una casa de planta baja y piso, aunque el primer piso estaba reservado a un desván. El diseño más singular quizá sea el porche de entrada, de forma triangular y con una única columna, y la barandilla ondulante de la terraza del primer piso.Recuerda al primer proyecto de la casa Serra Xaus, la hermana de Joan Xaus.

El proyecto no se presentó en el ayuntamiento hasta 1929 y nunca se construyó.

 

 

Between 1924 and 1925 Jujol presented 3 house projects in this small street, and this was one of the two that he did not build. It was a house with a ground floor and a floor, although the first floor was reserved for an attic. The most unique design is perhaps the entrance porch, triangular in shape and with a single column, and the undulating railing of the first floor terrace.Remember the first project of the house Serra Xaus, the sister of Joan Xaus.

The project was not presented to the city council until 1929 and was never built.