Reforma casa Joan Dot

Reforma d'una casa, 1928. Enderrocat

Domènec 27

Sant Joan Despí. 


 

Josep M. Jujol construí, a petició de Joan Dot, una galeria amb grans finestrals, amb un dormitori i un planxador, així com una escala que pujava al primer pis, amb una petita torre. No només s'han conservat els plànols habituals en aquests projectes, també una perspectiva de l'interior, amb els detalls de l'escala, amb unes corbes que són el seu segell particular.

L'edifici va ser enderrocat cap a 1970.

 

Josep M. Jujol construyó, a petición de Joan Dot, una galería con grandes ventanales, con un dormitorio y un planchador, así como una escalera que subía al primer piso, con una pequeña torre. No sólo se han conservado los planos habituales en estos proyectos, también una perspectiva del interior, con los detalles de la escalera, cuyas curvas son su sello particular.

El edificio fue derribado hacia 1970.

 

Josep M. Jujol built, at Joan Dot's request, a gallery with large windows, with a bedroom and an ironing room, as well as a staircase that went up to the first floor, with a small tower. Not only have the usual plans in these projects been preserved, but also a perspective of the interior, with the details of the staircase, with curves that are its particular stamp.

The building was demolished around 1970.