Ampliació casa Isidre Calvet

Ampliació casa, 1931. 

Montjuïc, 10

Sant Joan Despí. 


 

Sobre una planta baixa existent, Jujol dissenyà un pis, ben senzill, només decorat per una vistosa cornisa. La casa encara es conserva, però sense cap element decoratiu que faci referència a Jujol.

  

Sobre una planta baja existente, Jujol diseñó un piso, muy sencillo, sólo decorado por una vistosa cornisa. La casa todavía se conserva, pero sin ningún elemento decorativo que haga referencia a Jujol.

  

On an existing ground floor, Jujol designed a very simple floor, only decorated by a showy cornice. The house is still preserved, but without any decorative element that refers to Jujol.