Casa Jaume Babot

Casa unifamiliar. 1923. Enderrocada.

Baltasar d'Espanya 67

Sant Joan Despí. 


 

Molts dels projectes de Jujol a Sant Joan Despí són construccions senzilles, com aquest habitatge per Jaume Babot al carrer Baltasar d'Espanya. Sembla que l'obra quedà sense finalitzar, amb la paret sense revocar i el balcó a mig fer, tal com es veu en les fotografies de la dècada de 1950.

L'edifici va ser enderrocat cap a 1973.

 

Muchos de los proyectos de Jujol en Sant Joan Despí son construcciones sencillas, como esta vivienda por Jaume Babot en la calle Baltasar de España. Parece que la obra quedó sin finalizar, con la pared sin revocar y el balcón a medias, tal y como se ve en las fotografías de la década de 1950.

 

El edificio fue derribado hacia 1973.

 

Many of Jujol's projects in Sant Joan Despí are simple constructions, such as this house by Jaume Babot in Carrer Baltasar d'Espanya. It seems that the work was left unfinished, with the wall not plastered and the balcony half-finished, as seen in photographs from the 1950s.

The building was demolished around 1973.