Tanca Marcel·lí Blasco

Tanca. 1925.

C. Francesc Macià, 1.

Sant Joan Despí. 


 

La relació professional de Jujol amb el constructor Pere Xaus li suposà l'encàrrec de nombrosos projectes a Sant Joan Despí, alguns tan modests com la construcció d'aquesta tanca. Assenyalar que Marcel·lí Blasco també tenia una propietat a la mateixa illa. Conserva una estructura similar, encara que molt més senzilla, a la tanca del c. Montjuïc 44.
La tanca es va destruir l'any 2022, encara que es va conservar els pinacles.

 

Jujol's professional relationship with the builder Pere Xaus led him to commission numerous projects in Sant Joan Despí, some as modest as the construction of this fence. Point out that Marcel·lí Blasco also had a property on the same island. It preserves a similar structure, although much simpler, to the fence of c. Montjuïc 44.

 

The fence was destroyed in 2022, although the pinnacles were preserved.

 

 

La relación profesional de Jujol con el constructor Pere Xaus le supuso el encargo de numerosos proyectos en Sant Joan Despí, algunos tan modestos como la construcción de esta valla. Señalar que Marcelino Blasco también tenía una propiedad en la misma isla. Conserva una estructura similar, aunque mucho más sencilla, en la valla de la c. Montjuïc 44.

La valla se destruyó en 2022, aunque se conservó los pináculos.