Casa Joan Manadé

Casa unifamiliar. 1924. Desapareguda.

C. Jacint Verdaguer 20-22. 

Sant Joan Despí. 


 

Molts dels projectes de Jujol a Sant Joan Despí són construccions senzilles, com aquest habitatge per a Joan Manadé. De planta baixa i pis i amb un petit pati que posteriorment es transformà en un magatzem, té unes línies rectes trencades únicament amb el frontó, decorat amb rajoles blanques i blaves, i dues fornícules amb trencadís amb les inicials del propietari (JM) i la data de construcció (1924) en trencadís. Aquesta sanefa de rajoles la tornem a trobar sota el balcó.
La casa va ser enderrocada al començament del 2000 i actualment hi ha un edifici d'habitatges.

 

 

Muchos de los proyectos de Jujol en Sant Joan Despí son construcciones sencillas, como esta vivienda para Joan Manadé. De planta baja y piso y con un pequeño patio que posteriormente se transformó en un almacén, tiene unas líneas rectas rotas únicamente con el frontón, decorado con baldosas blancas y azules, y dos hornacinas con quebradizo con las iniciales del propietario (JM) y la fecha de construcción (1924) en quebradizo. Esta cenefa de baldosas la volvemos a encontrar debajo del balcón.

La casa fue derribada a principios de 2000 y actualmente hay un edificio de viviendas.

 

Many of Jujol's projects in Sant Joan Despí are simple constructions, like this home for Joan Manadé. Ground floor and first floor and with a small courtyard that was later transformed into a warehouse, it has straight lines broken only by the pediment, decorated with white and blue tiles, and two niches with trencadís with the initials of the owner (JM) and the construction date (1924) in trencadís. We find this tile border again under the balcony.

 The house was demolished at the beginning of 2000 and there is currently a residential building.